Effekten av treebytree

Varje träd vi återplanterar har en betydande effekt på miljön under sin livstid.

Träden som återplanteras ger frukt och medicin till samhällen, mat och skydd för vilda djur, återgödslar jorden, återställer vattenbalansen och så mycket mer. Detta ger verkligen en förbättring av den biologiska mångfalden och påskyndar regenerationen av naturen. Så att vi tillsammans kan återskapa 1 miljard träd före 2050 och bidra till att återställa ekosystemen på vår planet.

img
img

Minskning av koldioxidutsläpp

image

Träd tar upp koldioxid och avger syre. De är jordens lungor. Genom att ge bort träd bidrar du direkt till denna effekt av koldioxidupptagning. Den uppskattade mängden koldioxid som binds per träd under tjugo år är cirka 240 kg.

Vattenupptagning

Träd minskar erosion av matjorden genom att fånga nederbörd med sina lövtak. Detta saktar ner vattenavrinningen, som i sin tur säkerställer att vattnet kan tränga ner i jorden och fylla på grundvattenförråden. Med ett uppskattat medelvärde på 1371 liter per träd, per år.

Familjer som fick hjälp

Att återplantera växtlighet har en positiv effekt på lokala samhällen och deras försörjningsmöjligheter. Bönder drar nytta av de positiva effekterna av att återställa träden på sina gårdar, däribland friskare jord, bättre avkastning och mindre sårbarhet för torka.Detta bidrar till bättre livsmedelssäkerhet och en högre inkomst.

Biologisk mångfald

image

Genom att återplantera växtlighet och återställa ekosystem förbättrar vi livsmiljön för många olika djur- och växtarter. Med mer tillgång till vatten och mat ser vi en ökning av den biologiska mångfalden bland växter, insekter, fåglar och vilda djur i de områden som har gjorts gröna igen.

FN:s mål för hållbar utveckling

image

FN skapade sjutton mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) som ett ramverk för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid.Våra projekt påverkar fyra viktiga SDG:

Våra projekt påverkar fyra viktiga SDG:

Har du några frågor?