De impact van treebytree

Elke boom die we terugbrengen heeft een aanzienlijke positieve impact op zijn omgeving.

De bomen die we terugbrengen voorzien lokale communities van fruit en medicijnen, bieden voedsel en onderdak aan dieren in het wild, herstellen de vruchtbaarheid van de bodem, slaan CO₂ op, helpen de balans van het water te herstellen en veel meer. Dit levert een aanzienlijk bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit en de versnelling van de regeneratie van natuur. Zodat we samen 1 miljard bomen herstellen vóór 2050 en daarmee helpen bij het herstel van de ecosystemen op onze planeet.

img
img

CO₂-reductie

image

Bomen vangen koolstof op en geven zuurstof af. Ze zijn de longen van de aarde. Door bomen cadeau te geven, draag je rechtstreeks bij aan dit effect van CO₂-opvang. De geschatte hoeveelheid CO₂ die per boom gedurende twintig jaar wordt opgeslagen, is ongeveer 240 kg.

Waterretentie

Bomen verminderen erosie van de bovenste bodemlaag door neerslag op te vangen met hun bladeren. Dit vertraagt het waterafvoerproces, wat op zijn beurt ervoor zorgt dat water beter in de bodem kan doordringen en grondwaterreserves kan aanvullen. Dit komt neer op een geschat gemiddelde van 1371 liter per boom per jaar.

Hulp aan lokale mensen

Het herstellen van vegetatie heeft een positief effect op lokale communities en hun levensonderhoud. Boeren profiteren van de positieve effecten van het herstel van bomen op hun boerderijen. Het resultaat is een gezondere bodem, betere opbrengsten en minder kwetsbaarheid voor droogte. Dit draagt bij aan een betere voedselzekerheid en een hoger inkomen.

Biodiversiteit

image

Door vegetatie en ecosystemen te herstellen, verbeteren we de leefomgeving voor veel verschillende diersoorten en planten. Met een grotere beschikbaarheid van water en voedsel zien we een toename van de biodiversiteit onder planten, insecten, vogels en wilde dieren in de regeneratiegebieden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

image

De Verenigde Naties hebben zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) gecreëerd als kader om een betere en duurzamere toekomst te bereiken. Scroll naar beneden om te zien op welke SDG's treebytree zich richt.

Onze projecten hebben impact op vier belangrijke SDG's

Heb je vragen?