Effekten av treebytree

Hvert eneste tre vi bringer tilbake har en betydelig effekt på miljøet i løpet av dets levetid.

Trærne som bringes tilbake gir frukt og medisiner til lokalsamfunn, mat og skygge for vilt, gjødsler jorden, lagrer C0₂, gjenoppretter vannbalansen og uendelig mye mer. Det øker det biologiske mangfoldet og framskynder gjenoppbyggingen av naturen. Slik at vi sammen kan få tilbake 1 milliard trær før 2050 og bidra til å gjenopprette planetens økosystemer.

img
img

CO₂-reduksjon

image

Trærne fanger karbon og avgir oksygen. De er jorden lunger. Ved å gi bort trær bidrar du direkte til effekten av denne CO₂-fangsten. Den estimerte mengden av CO₂ fanget per tre over 20 år er omtrent 240 kg.

Vannretensjon

Trær reduseres erosjon av matjord ved å fange opp nedbør i løvtaket. Dette sakker ned vannoverløpet som igjen sikrer at vannet kan trenge ned i jorden og gjenopprette grunnvannforsyningen. Med et beregnet gjennomsnitt av 1371 liter per tre, per år.

Familier som hjelpes

Å bringe tilbake vegetasjon har en positiv effekt på lokalsamfunn og deres levebrød. Bønder drar fordel av de positive effektene som gjenoppretting av trær på deres landområder har, inkludert sunnere jord, bedre avlinger og mindre sårbarhet for tørke. Dette bidrar til en sikrere matproduksjon og bedre inntekt.

Biologisk mangfold

image

Ved å bringe tilbake vegetasjon og gjenopprette økosystemer forbedrer vi levevilkårene for mange ulike dyr og planter. Med bedre tilgjengelighet til mer vann og mat kan vi se en økning i biologisk mangfold blant planter, insekter, fugler og dyreliv i områdene som har blitt gjort grønne igjen.

Forente Nasjoners målsetninger for bærekraftig utvikling

image

Forente Nasjoner opprettet sytten målsetninger for bærekraftig utvikling som et rammeverk for å oppnå en bedre og mer bærekraftig framtid. Rull ned for å se hvilke bærekraftsmål treebytree fokuserer på.

Våre prosjekter berører fire viktige målsetninger for bærekraftig utvikling

Har du noen spørsmål?